Kultūrlaukā, kas atklājas dzīvesstāstos var sekot gan ikdienas un profesionālās kultūras, gan etnisko kultūru mijiedarbei, gan sabiedrības un vēstures attieksmju daudzveidībai, kas krustojas cilvēka dzīvē.

Zinātniskā organizācija, kas pētī dzīvesstāstus, ir:
Nacionālās mutvārdu vēstures projekts (NMV) Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā (LU FSI

Zinātniskā vadītāja: Vieda Šellija Skultāne
Koordinatore: Māra Zirnīte
Darba grupa: Ieva Garda Rozenberga, Maija Krūmiņa, Maruta Pranka, Edmunds Šūpulis, Kaspars Zellis, Kristīne Rotbaha, Agita Lūse, Ginta Elksne

Pirmais zinātniskais vadītājs (1992 - 2008): Augusts Milts

Adrese: Kalpaka bulvāris 4, 325. kabinets, Rīga, LV-1050, Latvija
E-pasts: mara.zirnite@gmail.com

* * *

Mutvārdu vēsture ir kvalitatīvā izziņas metode humanitāro un sociālo zinātņu robežlaukā. Atmiņas un dzīvesstāsti ir izziņas avoti. Tie norāda sava laika jutīgās problēmas, pievērš uzmanību noklusētiem un sagrozītiem vēstures faktiem, dod vārdu atklātību nesasniegušām balsīm.

NMV projekts darbojas socioloģijas nozarē, balstoties filozofisko zināšanu spējā redzēt kopsakarības. Saņem Latvijas Zinātnes padomes finansējumu kopš 1992. gada.

Nacionālais projekta nosaukumā apzīmē piederību Latvijas valstij, neatkarīgi no tā, kādas tautības Latvijas iedzīvotājs to stāstījis un kurā zemeslodes malā dzīvesstāsts ierakstīts.

Mutvārdu vēsture piedalās novadu reģionālās savdabības skaidrošanā, sekmē integrāciju starp sociālām grupām, starp etniskām pieredzēm, starp paaudzēm, vēstures integrāciju tagadnē un zinātnes - sabiedrībā.

Individuālās pieredzes saistība ar sabiedrībā nozīmīgiem procesiem kalpo ne tikai zinātniskām interesēm. NMV ieklausās, kā cilvēks stāsta par sevi un savu vietu notikušajā vēsturē, paver saprašanās ceļus uz vienojošiem cilvēcības pamatiem, veido NMV cilvēkarhīvu.

Aktualitātes
Nozīmīgākās publikācijas
Organizētās konferences
Pētnieciskā infrastruktūra