Pēteri Jansonu pieminot

TURPMĀK JAUNĀKĀS ZIŅAS SKATIET JAUNAJĀ PORTĀLĀ!

01.11.2019. MV pētnieku lekcija Gulbenes bibliotēkā

14.-15. augustā Stokholmā norisinājās simpozijs
"Postmemory: memory in exile and exiled memory"

 

     

   

Atskats uz MV pētnieku dalību 13th Conference on Baltic Studies in Europe 2019

Mutvārdu vēstures pētnieku dalība simpozijā "Amor Narratio",
Londonā, Lielbritānijā

MV projekta dalībnieces K. Rotbahas vieslekcija
par mantošanas ieražām latviešu folkloras kontekstā

Vieslekcija par bēgļu laivām uz Gotlandi 1944-1945. gadā Ventspils muzejā

Komunikācijas zinātnes maģistranti iepazīstas ar NMV krātuvi

Vieslekcija Talsu Galvenajā bibliotēkā

Aicinām atbalstīt mūsu veidoto dzīvesstāstu grāmatu
"Bezbailīgie" nākšanu klajā!

Atskats uz zinātniskām pēcpusdienām
Friča Forstmaņa fotoizstādē “Latviešu trimdas paaudzes Zviedrijā”

Izbraukuma lekcijas Rēzeknē, Liepājā un Cīravā

20.03.2019. LU Bibliotēkā atklāta fotoizstāde
“Latviešu trimdas paaudzes Zviedrijā Friča Forstmaņa fotogrāfijās”

Atskats uz LU 77. konferences sekciju
"Kritiskās un vērtību domāšanas dimensijas dzīvesstāstos"

Ēnu diena mutvārdu vēstures projektā

LU maģistrantūras studentes folkloristikā iepazīst atmiņu pētnieku iestaigāto ceļu LU FSI

Sveicam Ēriku Tomsonu 100. gadu jubilejā!

Stokholmā, 3. decembrī 102 ar pus gadu vecumā mūžībā aizgājusi Valentīne Lasmane, dzimusi Jaunzeme

         

Video ieraksts no "Dzīvesstāstu mācībstundas"          

Noslēdzas jauno intervētāju apmācība
ciklā "Dzīvesstāstu mācībstunda"

16. oktobrī tiks atklāta izstāde
         "Zviedrijas latvieši foto portretos un intervijās"

Mutvārdu vēstures pētnieku grupa ieguvusi zinātnisko grantu
“Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva”

Augusta Milta 90 gadu atcerei veltītās konferences video ieraksti

Vai jauniešiem ir dzīvesstāsts?

LU SZF studenti iepazīst NMV krājumu

Sveicam svētkos dzīvesstāstu stāstītājus
un intervētājus!
Sasniegts 4500. ieraksts dzīvesstāstu krājumā!

Sekcija "Dzīvesstāsti: No intervijas līdz tekstam" Letonikas 7. kongresā, 01.11.2017

Sveicam kolēģi un “Dzīvesstāsta” sadarbības partneri Dr.soc. Intu Mieriņu ar Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas veicināšanas balvu!

Iznākusi kolektīvā monogrāfija
“Piederēt un atšķirties: romu, krievu un latviešu dzīvesstāsti Latvijā” Viedas Skultānes zinātniskā redakcijā

Zinātnieku naktī piedalās arī MV pētnieki

Antropoloģe Vieda Skultāne stāsta latviešu dzīves stāstus pasaulē

Tiek sākts jauns Nordplus projekts

Nacionālās mutvārdu vēstures pētījumu centrā viesojas maģistratūras studenti

NMV pētnieki ciemojas Sanktpēterburgas Valsts universitātē

Igaunijas Literatūras muzeja Folkloristikas nodaļas pētnieku grupas viesošanās NMV krājumā

Par NMV krājumu un mutvārdu vēstures pētījumiem Latvijā lasāms somu elektroniskajā žurnālā "Folklore Fellow's Network"

Atmiņas par dzejnieci Astrīdu Ivasku

Iznācis dzīvesstāstu krājums
"Visi esam sava laikmeta bērni: krievu dzīvesstāsti Latvijā"
     

      Noslēgusies dzīvesstāstu pētījumiem veltīta
starptautiska konference

LU Komunikācijas zinātņu studentu viesošanās NMV krājumā

Valentīnei Lasmanei - 100

Rēzeknes augstskolas pasniedzēju un studentu viesošanās pie Nacionālās mutvārdu vēstures pētniekiem (09.03.2016)

Mutvārdu vēstures pētnieces Māra Zirnīte priekšlasījums "Mutvārdu vēstures pētnieki Gotlandē"

Nācis klajā albums "Baltijas bēgļi Gotlandē Dāvida Holmerta fotogrāfijās"

"Kultūras Rondo" par Baltijas bēgļiem Gotlandē un zviedru sabiedrībā

Atskats uz Letonikas VI kongresu (11.09.2015)

Sveicam jubilejā kinorežisori Marutu Jurjāni

MV pētnieki intervē etnisko grupu pārstāvjus LZP grantā Etniskā un naratīvā dažādība dzīvesstāstu konstrukcijās Latvijā

Seminārs ar Literatūras, folkloras un mākslas
institūta pārstāvju piedalīšanos

Konference „Biographies of Belonging” Amsterdamā

Dzīvesstāstu pētniece Maruta Pranka ieguvusi doktora grādu socioloģijā

Mutvārdu vēsturnieku starptautiskais seminārs

Foto no intervētāju treniņsemināriem

18. Starptautiskais mutvārdu vēstures kongress Barselonā

Mutvārdu vēstures konference Jeruzalemē

Tradicionālās kultūras un mutvārdu vēstures ekspedīcijas Dundagā

Apaļā galda diskusija Dzīvesstāsti sabiedrībā: grāmatās un ekspozīcijās

Virtuālā ekspozīcija

Nordplus seminārs

Diskusija par Vadlīnijām dzīvesstāstu intervētājiem un atmiņu rakstītājiem