Interneta publikācija paredzēta skolēniem, kas raksta pētījumus par savu vecāku vai vecvecāku dzīvi, un studentiem, kas NMV krājumu var izmantot pētījumiem humanitārajās un sociālajās zinātnēs.

Te atradīsit padomus, kā uzsākt sarunu ar tuviniekiem, kā sasniegt atklātību, panākt dziļāku un interesantāku sarunu, fiksēt to audio vai video ierakstā, sagādāt dzīvesstu papildinošus foto attēlus.

Studenti, aplūkojot mājas lapu kopumā, var smelties idejas pētnieciskās tēmas izvēlei; var pieteikties par avotu lietotāju un izmantot  vairāk nekā 3000 autoru atmiņu ierakstus no NMV krājuma. Pētnieki, reģistrējoties krātuvē, var gūt pieeju pilniem tekstiem, kas lielā apjoma dēļ nav ievietoti internetā.

Te variet lasīt:
padomus, ko sagatavojuši pieredzējuši pētnieki;
sadarbības projektus izglītībā;
promocijas darbus;
promocijas darbu kopsavilkumus;
studiju noslēguma un zinātniski pētnieciskos darbus;
studiju kursi;
intervijas;
dienasgrāmatas;
atmiņas u.c. iesūtītos personīgās vēstures dokumentus.

Dzīvesstāsti pievērš sev uzmanību dažādos veidos. Dzīvot  ir daudz interesantāk, ja saproti otru sev līdzās, ja zini par viņa pieredzēto un piedzīvoto, par notikumiem, cilvēka izturēšanos un attieksmi, kura veidojusies mūža pieredzē. Visam sākums ir interese par otru cilvēku, par to, ko cilvēks atklāj, kad stāsta savu dzīvi.

Publikācijām, kas stāsta par personīgiem notikumiem, nepieciešama autora piekrišana!