GRĀMATAS

VIDEOFILMAS

Grāmatas un videofilmas var iegādāties LU Filozofijas un socioloģijas institūtā, Kalpaka bulvārī 4, 325. kabinetā vai pa pastu, pieskaitot pasta izdevumus. Pieprasījumus sūtīt uz e-pastu mara.zirnite@gmail.com