NMV Dzimums Tautība
100 sievietelatviete
1006 sievietelatviete
1019 sievietelatviete
1023 sievietelatviete
1030 sievietelatviete
1045 sievieteebrejs
1047 sievietelatviete
1049/ 1 sievietelatviete
1050 sievietelatviete
1074 sievietelatviete
1075 sievietelatviete
1076 sievietelietuviete
1078/1 sievietekrieviete
1127 sievietelietuviete
1241 sievietelatviete
132 sievietelatviete
1361 sievietelatviete
1566 sievietekrieviete
1572 sievietelatviete
1573 sievietelatviete
1586 sievietelatviete
1602 sievietelatviete
1733 sievietelatviete
1812 sievietelatviete
1844 sievietelietuviete
1848 sievietekrieviete
1950 sievietelatviete
1953 sievietelatviete
1960 sievietelatviete
1968 sievietelatviete
1973 sievietepoliete
2130 sievietelatviete
2215 sievietelatviete
2323 sievietelatviete
244 sievietelatviete
3205 sievietelatviete
3208 sievietelatviete
3209 sievietelatviete
3211 sievietelatviete
3215 sievietelatviete
3217/3218 sievietelatviete
3222 sievietelatviete
3227 sievietelatviete
3229 sievietelatviete
3232 sievietelatviete
3235 sievietelatviete
3236 sievietelatviete
3237 sievietelatviete
3239 sievietelatviete
3249 sievietelatviete
3250 sievietelatviete
3254 sievietelatviete
333/1-2 sievietelatviete
349/1-2 sievietelietuviete
351/1-2 sievietelatviete
352 sievietelatviete
354 sievietepoliete
361 sievietelietuviete
369 sievietelietuviete
374/1-2 sievietelatviete
441/1-3 sievietelatviete
538 sievietelatviete
539 sievietelatviete
541 sievietelatviete
558/1-2 sievietepoliete
606 sievietelatviete
681/1-2 sievieteukrainiete
81 sievietelatviete
90/1-2 sievietelatviete