Lilijas Šicas atmiņu grāmatas TURI SAVU KANTI, LILEIT! atklāšana

Mutvārdu vēstures pētnieku pārvākšanās uz jauno mājvietu Kalpaka bulvāri 4

2013. gada Ziemassvētkus un Jurģus sagaidot

Par dzīvesstāstiem un atmiņu vākšanu - seminārs bibliotekāriem Kuldīgā

Atskats uz Letonikas V kongresa sekciju Dzīvesstāsti: kultūra un ētika

Valkas novada iedzīvotāju dzīvesstāstu uzklausīšana

Atskats uz mutvārdu vēstures pētnieku ekspedīciju Kuldīgā

Mutvārdu vēstures pētnieki Baltijas studiju konferencē Tallinā

Video biogrāfiju skate PERSONĪBAS AUDIOVIZUĀLAIS TĒLSs

Atmiņu grāmata SKAUDRĀ BĒRNĪBAS SAULE

Nordplus projekta „Ģimenes vēsture: starppaaudžu un starpkultūru pieredzes sekmēšanai” ievadseminārs

Klajā nākusi Dagmāras Beitneres monogrāfija MĒS, ZEMNIEKU TAUTA? PAŠREFERENCES LATVIEŠU KULTŪRAS PARADIGMĀ

Apsveicam Laimdotu Podzi ar sekmīgi veiktu projektu - Kurzemes rajona Politiski represēto kluba dzīvesstāstu krājuma iedibināšanu!

Iznākusi grāmata DZĪVESSTĀSTS UN PAŠAPZIŅA. MUTVĀRDU VĒSTURE LATVIJĀ

Iznākusi jauna atmiņu grāmata

Par ārkārtas situāciju Latvijas humanitāro nozaru institūtos

Pētnieku tikšanās simpozijā „Privātās un publiskās atmiņas”

Seminārs „Dzīvesstāsti – mutvārdu vēstures avoti” Valkas bibliotēkā

Biogrāfiju pētnieku konference Polijā

Baltijas jauno diasporas pētnieku seminārs Rīgā

Noslēdzies Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības tīkla projekts

Mutvārdu vēstures pētnieces Baibas Belas raksts tagad lasāms arī persiešu valodā

Baltijas mantojuma tīkla konference Apslēptie dārgumi

Atskats uz starptautisko konferenci MUTVĀRDU VĒSTURE: DIALOGS AR SABIEDRĪBU

Atskats uz Aigara Lielbārža promocijas darba aizstāvēšanu

Sveicot kolēģi Ievu Gardu-Rozenbergu, kā arī folkloras pētnieku Sandi Laimi ar doktora grāda iegūšanu

Sveicam Sanitu Bērziņu-Reinsoni ar doktora darba aizstāvēšanu

Informācija par četru raidījumu ciklu DZĪVESSTASTS, Latvijas Radio 1

Foto no grāmatas Mēs nebraucām uz Zviedriju, lai kļūtu par zviedriem atklāšanas

Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības tīkls ved uz Gotlandi!

Foto no mutvārdu vēstures sekcijas darba PLZK un Letonikas 4. kongresā, 25.10.2011

Mutvārdu vēstures pētnieki 10. Eiropas Socioloģijas konferencē Ženēvā

Baltijas ceļa pieminēšana Stokholmā

Atmiņas par bēgļu laikiem atdzīvinātas Almedalens bibliotēkā, Visbijā

Seminārs Tradition as a living treasure: Baltic heritage in Europe, Minsterē, 19.-21. novembrī

Melānijas Vanagas aicināta dvēseļu pulcēšanās Amatas skolā

Saldus novads 2010: tradicionālās kultūras un mutvārdu vēstures ekspedīcija

„Dauka”, animācijas filmu studija, beidz savu ārējo darbību un pāriet latviešu kultūras garīgajā mantojumā

IN MEMORIAM: Minsterē 101 gadu vecumā Dieva mierā aizgājusi skolotāja Alma Vilhelmīne Alužans

Kino režisores Maruta Jurjānes radošais vakars

IN MEMORIAM: Māksliniece Margarita Stīpnieks atklāj savu 100. jubilejas izstādi

Veikta NMV dzīvesstāstu krājuma video ierakstu pārveidošana digitālā formātā

Turpinās Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības projekts Nordplus ietvarprogrammā IZGLĪTĪBA CAUR MUTVĀRDU VĒSTURES EKSPEDĪCIJĀM: 2009-2012

Mutvārdu vēstures pētnieki līdz ar citiem piketā par zinātnes un augstākās izglītības respektēšanu 2010. valsts budžetā.

Tapusi audiovizuāla kompozīcija AIZSLĒGTAIS KRASTS ar lībiešu zvejniekciema pēdējo iedzīvotāju atmiņām

Dzīvesstāstu intervijas Austrālijā. Skat. laikrakstu LATVIETIS (18.XI.2008, Nr.11, 10.-11.lpp.)

Augusta Milta piemiņa

Starptautiskās konferences MUTVĀRDU VĒSTURE: MIGRĀCIJA UN LOKĀLĀ IDENTITĀTE (Rīgā, 2008. gada 27.-29. jūnijā) Tēzes

Foto no starptautiskās konferences MUTVĀRDU VĒSTURE: MIGRĀCIJA UN LOKĀLĀ IDENTITĀTE, Rīgā, 2008. gada 27.-29. jūnijā